Ik mocht voor ‘t Preventieakkoord Waddinxveen een fraaie website maken waarop zij de projecten van Waddinxveen Tegen Eenzaamheid kunnen delen. Een van deze projecten zijn deze stoeltjes waarmee ze Waddinxveners willen uitnodigen om weer met elkaar om tafel te kruipen. Met mijn ontwerp willen we een aantrekkelijke plek creëren waarmee dorpsgenoten op een laagdrempelig met elkaar in gesprek kunnen gaan om elkaar echt te ontmoeten.